۱۳ فروردین ۱۳۸۹

من

چقدر گریه به این زندگی بدهکارم

آغوشی نیست!

۲ نظر:

R A N A گفت...

وبلاگ خوب است. می شود برایش حرف زد. نمی شود سرگذاشت روی شانه اش ولی. نمی شود پیراهنش را نمناک کرد
..

R A N A گفت...

برادر ما با شما شوخی می کنیم در کامنت-بازارمان. به دل که نمی گیری.