۱۷ فروردین ۱۳۸۹

پچ پچ

مي گويند پچ پچ كار خوبی نيست

پس باد چه مي گويد به گل ها

موج به دريا

گنجشك به گنجشك

باران به زمين

پس چرا من نمی توانم پچ پچ كنم

چرا همه چيز را بايد بدانیحامد

۱ نظر:

مرضیه گفت...

من که میدونی مشتری حامدم.یعنی شعر هاش.