۲۴ مرداد ۱۳۸۴

عرض حال

امروز توي دستشويي متوجه شدم كه بوي گوسفند مي دم. نه بويي شبيه گوسفند، دقيقاَ بوي گوسفند. تي شرتم رو، جايي زير چونه كه هميشه ادكلن مي زنم بو كردم بويي نمي داد.

ظهر وقتي داشتم مي رفتم ناهار بخورم يكي از بچه هاي شركت گفت: سبزي نخوري وبا مي گيري.

امشب بي اختيار رفتم سراغ كتاب تعاليم گائوتمه بودا براي گوسفندان.
چند تا نشونه لازمه تا بفهمي كي هستي؟