۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

قشنگ

امروز منشي بخش بيهوشي به همه مي گفت قشنگم!

دقت نمي كرد، هيچ آدم قشنگي اونجا نبودتوضيح ضروري: قشنگ يعني تعبير عاشقانه اشكال

۶ نظر:

ايرن گفت...

معجزه شد!؟چي شد؟تو كه نمي تونستي بنويسي؟

ايرن گفت...

عمل شد؟چه طور بود؟خوبه مامانت؟!

R A N A گفت...

عالی بود.
من خودم تصمیم می گیرم کی بمیرم
...
ولی اعتراف می کنم که من هیچ وقت نمی خوام بمیرم. باید حتما یکی منو بکشه

dreamer گفت...

کار خودمه!

ایرن گفت...

معجزه شد!؟چي شد؟تو كه نمي تونستي بنويسي؟

sophie گفت...

تیمارستان و سکوت؟ پنجرهء آفتابگیر؟