۱۸ فروردین ۱۳۸۹

چه

باید بیدار بشم و برم سر کار ولی چند تا از چریک های چه گوارا بالای سرم ایستاده ان و میگن اگه بیدار بشی همه خانواده ات رو می کشیم. درسته دیر رسیدم سر کار ولی مسئله مهم برام این بود که از بچه های چه بعید بود.

۳ نظر:

زُروان گفت...

بهشون نمیومد

Pemi گفت...

ئه! امروز اومدن منم تهدید کردن!

dreamer گفت...

به مترجم اسپانیایی شرکتمون گفتم باشون صحبت کنه امشب. حله