۱۴ فروردین ۱۳۸۹

رونوشت برابر اصل

شب و سکوت و سه تاری که لال مانده منم

بیا کمی بنوازم

بیا کمی بزنمرونوشت: ...

۷ نظر:

ايرن گفت...

از نوازنده انتظار نوازش نداشته باش...اون ديگه تحمل خودش رو هم نداره چه برسه به سه تارش....

dreamer گفت...

مرسي رضوانه جان خيلي خوب بود. ديدي ميشه كامنت بذاري. با اجازه ات ادت كردم

dreamer گفت...

ايرن، نوازنده بدون ساز ديگه همدمي نداره...

مرضیه گفت...

این شر منو یاد 360 میندازه

dreamer گفت...

مرضيه جان اين شعرو كه خودت بم ياد دادي. رونوشتش هم به خودته. گفتم شايد نخواي اسمت بياد اينجا.

مرضیه گفت...

ممنون.

مرضیه گفت...

ممنون.