۲۰ فروردین ۱۳۸۹

در موسسه فنی کالیفرنیا

برایم مهم نیست این لعنتی ها چه قدر باهوش اند:

من حوصله ام سر رفته.تمام طول روز باران وحشتناکی باریده و

هیچ کاری برای انجام دادن نیست

ریچارد براتیگان - 24 ژانویه 1967

از کتاب لطفا این کتاب را بکارید - ترجمه مهدی نوید، لیلا صمدیپی نوشت: امروز من

۳ نظر:

زُروان گفت...

حوب است خوب . مثل امروز من

ايرن گفت...

و هم چنين امروز من...

ايرن گفت...

يعني ديروز من...اصلاح مي كنم!