۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

کاش انتخاب هایم به تو محدود بود.

۲ نظر:

ايرن گفت...

كاش!

ايرن گفت...

نعمت حقيقي رو بگو!حالم گرفته شد...ابرهاي منم داره مي باره منتها از ديشب....