۲۴ اسفند ۱۳۸۸

جنبه جنون

 مثل بازي كامپوتري مي مونه. دارم به مراحل حساسي نزديك مي شم. داره مرزم با ديگران باريك تر مي شه. امروز به اين نتيجه رسيدم كه آدم نبايد جنبه باخت داشته باشه

هیچ نظری موجود نیست: