۰۴ فروردین ۱۳۸۹

فوری

به یک عدد «هیجان عشق نخستین» نیازمندیم

۱۰ نظر:

Pemi گفت...

از کجا بیاریم براتون؟

dreamer گفت...

اگه می دونستم که مزاحم شما نمی شدم پمی جان!

sophie گفت...

هیجان عشق ِ نخستین که مال همون عشق ِ نخستین بوده و دیگه تموم شده رفته

dreamer گفت...

سوفیا جان! آخه چرا تکرار نمی شه؟ از چیه این دنیا کم میشه مگه. اووووف
در ضمن این عکس پروفایلت چقدر خوشگله. از کجا اومده؟

dreamer گفت...

خوب پس هیچی دیگه. لابد یه چیزی می دونی که می گی. بالاخره تو چند نفرو بیشتر از من جر دادی (پیرهنشونو!)
می خوای بگی عکس خودته؟!

sophie گفت...

اوا خاک بسرم ! من پیرهن کی یو جر دادم؟ چرا قصه میسازی از خودت؟ چرا دوروغ؟!

یعنی شبیه خودم نیست؟ همه میگن شبیه خودمه. ایزابل آجانی یه

dreamer گفت...

@ مرضيه
آره به شدت. ولي تو هم مطمئني كه مي دوني چه حالي داري؟

مرضیه گفت...

نه.به گواهی روان کاوم نه.

مرضیه گفت...

نه.به گواهی روان کاوم نه.

dreamer گفت...

ولي خوب حالي داري. بميري ايشالا