۲۸ بهمن ۱۳۸۳

مثل آجر مي چينم
سفيدي را روي هم
سرما زنده مي كند پنگوئنم را
مي سپارمش
به دست
برف
تنها

هیچ نظری موجود نیست: