۱۶ خرداد ۱۳۸۹

رونوشت به زايندگان ما، خدايان و بقيهكتاب «تعاليم گائوتمه بودا براي گوسفندان» - نشر پيكان +

۲ نظر:

Pemi گفت...

هوم ... قابل تامل بود.

پردیس گفت...

یعنی باید با طلا نوشت!