۲۷ خرداد ۱۳۸۹

روز می گذرد

دو سه روز به انتهای ماه مونده و فقط بیست تومن تو حسابم مونده. هر ماه همین وضعه. از سوم راهنمایی که تو صحافی دانشگاه چمران اهواز کار می کردم تا حالا تمام دارایی ام تلویزیونم، کتاب ها، فیلم ها، دوربین ها و همین بیست هزار تومنه. منتظر واقعی منم: منتظر مُردن.

۵ نظر:

سوژه. گفت...

چرا با ملت اینطوری میکنی؟
مادر !! من خیلی هم دل ندارما ! گفته باشم.

سوژه گفت...

اگه سوپرایز شدی داد بزن.

dreamer گفت...

مادر جان چرا سوپرایز بشم؟ چی شده؟

Pemi گفت...

اینجوری نگو

pardis گفت...

منتظر رو خوب اومدی! میدونی من با بیست تومن یه ماه هم زنده میمونم! نترس ، فعلا مجبوری زندگی کنی!