۲۲ شهریور ۱۳۸۹

باید یک شمانده ای چیزی روی آدم ها نصب شود که بفهمند در این لحظه چه کسی به فکرشان است. نه فقط زنده ها که مرده ها.

پ ن: باور نکن که به فکر بشریتم. دلم برایت تنگ شده.

هیچ نظری موجود نیست: