۱۸ شهریور ۱۴۰۲

یعنی اگه به من بود

 من اگه انتخابی داشته باشم برای زندگیم اینه که تنها زندگی کنم. یعنی به نظرم شکل درست زندگی همینه. نه اینکه با کسی ارتباطی نداشته باشی یا رابطه‌ای، این‌هاش مهم نیست، مهم اینه که باید خودت تو یه خونه تنها زندگی کنی. می‌خوای با کسی حرف بزنی یا با کسی بخوابی یا مهمونی بگیری یا هر چی، ولی کس دیگه‌ای نباید اونجایی که تو هستی زندگی کنه. به هر حال اون اولش انسان برای محافظت از خودش یا برای بدست آوردن آذوقه مجبور بود جمعی زندگی کنه و به این زندگی عادت کرده ولی الان دیگه نیازی نیست. نه تنها نیازی نیست بلکه آدم عاقل باید از صبح تا شب تو کون کسی بودن اجتناب کنه. برای من که جالبه که چند هزار سال تکامل به تنهایی برسه. تنهایی اگه زیاد باشه دیگه اسمش تنهایی یا انزوا نیست. اسمش هیچی نیست. مگه به یه آباژور میگن آباژور تنها؟ فقط میگن آباژور.

هیچ نظری موجود نیست: