۱۰ خرداد ۱۳۹۰

مشکل این روزهای من اینه که برای اینکه بگم «حرفی برای گفتن ندارم» هم باید حرف بزنم!

۲ نظر:

ساعت25 گفت...

:|

ساعت25 گفت...

مشکل این روزهای من هم این است.