۱۰ بهمن ۱۳۸۹

کات
خوب نبود
تو چته؟
دوباره می گیریم
9921 مین روز زندگی من

۳ نظر:

هانیه گفت...

دکمه پلی‌بک نداره لعنتی!

مهسا گفت...

هان
تو چته؟!

بیغوله چی گفت...

خیلی خوب بود
کلا از کشف اینجا خوشحالم...دستکم برای مدتی