۰۳ بهمن ۱۳۸۹

انگار بشقاب پرنده دیده ام
هیچ مدرکی ندارم
که باور کند
دلم تنگ شده است

۲ نظر:

مهتا گفت...

اگه فکر ميکني که اون باور نمی کند
به من بگو!باورت می کنم! اگرچه باور من دل تو نوازش نمی دهد ولی به من بگو...

ویکتور گفت...

منم فکر می کردم و می کنم که دیده ام اما خوب باور نمی کنند دیگه