۰۷ شهریور ۱۳۸۹

- دلمان براي هم تنگ مي شود، نه؟

سر عروسك را با دستش تكان مي دهد كه يعني آره

۲ نظر:

Pemi گفت...

ياد مستر بين افتادم و خرس عروسكيش.
خيلى غم داشت؛ هيشكى نفهميد اما.

طلوع گفت...

کاش منم یه عروسک داشتم که گاهی بعضی حرفام اون به جام می زد.