۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

خودآزاری که منم

انگار همین یه مدل بلدم عاشقی کنم:

من به دنیا بی محلی کنم، اون به من

۱ نظر:

R A N A گفت...

آقا شما قرار بود فیلم ساز بشی ها. من نویسنده.
با این اوضاعی که می بینم!! تو زودتر نویسنده می شی که مرد
;)
...........
ورژن های بعدیش هم پیدا می شه کم کم. عاشقی رو می گم