۰۹ اسفند ۱۳۸۸

زمین

آقای گالیله، آقای نیوتن

من آزاد شدم

ولی جایی برای رفتن ندارم

متاسفانه نظریه های شما درست است

زمین گرد است

زمین نیروی جاذبه دارد


هیچ نظری موجود نیست: