۰۶ آذر ۱۳۸۹

مست می شی، همه حسرت ها سراغت میاد
مستی از سرت می پره، حسرت نه

۳ نظر:

فاطمه گفت...

گفتم کمی بادام که مست، نه من هیچکدام نبودم نه مست بودم و نه بادام می خواستم. فقط برای رهاشدنم از خویش بود که به هر چیز چنگ می زدم.

dreamer گفت...

كاش بيشتر مي نوشتي...

dreamer گفت...

آخ داغ دلمو تازه كردي... مي تونم بات حرف بزنم؟ بم ايميل مي زني؟
mardegonde@gmail.com